TÜRKMER

Öğretim Sistemi

İSÜ-TÜRKMER’de Türkçe öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 12-25 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır.

Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan internet, projeksiyon gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir.

İSÜ-TÜRKMER’de görev yapan tüm öğretim elemanları üniversitelerin dilbilim, filoloji ve dil öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Öğretim elemanlarının tamamı çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapmış veya yapmaktadır.

Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrencilere verilecek olan İSÜ-TÜRKMER sertifikaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda, dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans kabul edilmektedir.