TÜRKMER

Sınavlar

1 SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Öğrencilerin hangi kurdan eğitime başlayacaklarını belirlemek için, Seviye Belirleme Sınavı yapılır. Sınav sonucuna göre, öğrencinin eğitime başlayacağı kur seviyesi belirlenir.

2 KUR BİTİRME SINAVI

Öğrencinin, almış olduğu kuru tamamlayıp bir üst kura geçebilmesi için, Kur Bitirme Sınavı’ndan başarılı olması gerekmektedir. Sınavda başarılı olması için öğrencinin okuma, dinleme, yazma ve konuşma kısımlarının her birinden TÜRKMER yönergesinde belirtilen asgari puanı alması gerekir. Başarısız öğrenciler tek dersten tekrar sınava girer. Tekrar başarısız olan öğrenciler aynı kuru tekrar eder. Başarılı olan öğrencilere, kursa katılım belgesi verilir.

3 TEKRAR KUR SINAVI

Kur bitirme sınavını geçemeyen öğrenciler, 2 hafta sınava çalışma süresi isteyerek kur bitirme sınavını tekrarlayabilir. Tekrar kur sınavı ücretlidir. Tekrar kur sınavında da başarılı olamayan öğrenciler aynı kuru tekrar alır.

4 YETERLİK SINAVI

Türkçe Yeterlik Sınavı; Türkçe bilgilerini belgelemek isteyen kişiler için hazırlanmış; okuma, yazma, dinleme ve konuşma seviyelerini belirleyen bir sınavdır.

 

Sınav sonunda,

65-75 puan alanlar B1,
75-85 puan alanlar B2,
85 puan ve üstünde alanlar C1
Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanırlar.